Çavdar Emlak olarak her türlü gayrimenkul (konut, arsa, arazi, fabrika, plaza, otel vb..) için değerleme çalışmaları yapmaktayız.

Bir gayrimenkulun değerini tespit etmede en önemli faktörler olan ekonomik durum, piyasa koşulları, bölgesel rayiçler ve çevresel etkiler tarafımızdan titizlikle incelenir ve o taşınmaz için en uygun değerleme yöntemi uygulanarak hesaplama yapılır.

Genelinde tüm ekspertiz çalışmaları için yürütülen prosedür 4 ana başlıkta toplanabilir:

  • Gayrimenkulün yerinde inceleme yapılması
  • Gayrimenkulün tapu , imar durumu araştırmalarının yapılması
  • Çevre rayiç değerlerinin ve bölge analizinin yapılması
  • Değer tespiti.
Copyright © 2007 Çavdar Emlak Site Creation By Nehir Yazılım